two parallel planes oppositely charged

elektrickepole1 (1) E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}

\varphi = - \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} x

 

 

 

elektrickypotencial2

 

graf_potencial3a graf_intenzita3b